Az idei középszintű fizika érettségin az Oktatási Hivatal (OH) által közzétett listából az alábbi méréseket választotta ki munkaközösségünk:

 • Egyenes vonalú mozgások
 • Munka, mechanikai energia
 • Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek
 • Periodikus mozgások
 • Cartesius-búvár
 • Arkhimédész törvényének igazolása arkhimédészi hengerpárral
 • A hőtágulás bemutatása – golyó és lyuk hőtágulása
 • A Boyle–Mariotte-törvény szemléltetése
 • Testek elektromos állapota
 • Soros és párhuzamos kapcsolás
 • Rézcsőbe ejtett neodímium mágnes mozgásának vizsgálata
 • Elektromágneses indukció
 • Geometriai fénytan – optikai eszközök
 • A homorú tükör képalkotása
 • Színképek és atomszerkezet – Bohr-modell
 • Az atommag összetétele, radioaktivitás
 • A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás
 • Kepler törvényeinek bemutatása bolygópálya-szimulációval
 • A Merkúr és a Vénusz összehasonlítása
 • Az atommag stabilitása – egy nukleonra jutó kötési energia

Részletes leírás megtalálható itt:

Total Page Visits: 1426 - Today Page Visits: 2