Fizikaverseny 7. osztályosoknak

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizika munkaközössége fizikaversenyt hirdet Budapesten tanuló 7. osztályosoknak. A feladatsort minden tanuló saját iskolájában oldja meg. Amennyiben igény mutatkozik rá, az első fordulót egy döntő követi, ahol az iskolai forduló legjobbjai

Kvantummechanika előadás a Fazekasban

Tóth Kristóf (ELTE TTK Fizika Doktori Iskola, Fizika Tanítása Program, Budapest; Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr) előadást tart iskolánkban Kvantummechanika címmel: “Einstein felfedezése mutatott rá arra a tényre, hogy a fény oszthatatlan, fénykvantumokból, ún. fotonokból áll. A fotonok oszthatatlansága azonban