Előadás, 2018. november 19.

November 19-én hétfőn az ELTE TTK három előadója – Csanád Máté részecskefizika, Gabányi Krisztina csillagászat, Szöllősi Gergely biofizika területről – tart rövid előadást.

Gabányi Krisztina előadásának témája:

Rádiócsillagászat itthon és a nagyvilágban

A rádiótartományban, méteres-centiméteres hullámhosszakon végzett csillagászati megfigyelésekhez használt eszközök jelentősen különböznek a közismertebb távcsövektől. Az interferometria olyan rádiócsillagászati megfigyelési módszer, amelynek köszönhetően a csillagászatban jelenleg ebben a hullámhossztartományban érhetjük el a legfinomabb felbontást. Előadásomban szeretném bemutatni, hogyan lehet ezeket a műszereket Magyarországról (is) használni, és (saját példámon keresztül) hogyan lehet rádiócsillagászati kutatásokba bekapcsolódni, milyen típusú objektumokat és fizikai folyamatokat lehet így megfigyelni.

Csanád Máté előadásának témája:

Mekkora a laborban létrehozott ősrobbanás?

Az előadásban a világegyetem történetének korai szakaszát és az óriás részecskegyorsítók ezzel kapcsolatos felfedezéseit mutatjuk be, különös tekintettel az ELTE-s kutatók kvantumstatisztikai és femtoszkópiai eredményeire.

Szöllősi Gergely előadásának témája:

A molekuláris evolúciókutatás aranykora fizikus szemmel

Mára több, mint ezer organizmus és több tucat szövet rákos daganatának genomszekvenciája ismert. A bennük rejlő információ feltárása és hasznosítása a biológia egyik legizgalmasabb kihívása, az evolúciós múlt megértése és a rákkezelés jövője szempontjából egyaránt. Az utóbbi évtizedekben a molekuláris evolúció tudománya drámai fejlődésen ment át: 40 éve pár tucat rövid RNS-szekvencia segítségével fényt derített az élet három doménjére, az utóbbi pár évben pedig teljes genomszekvenciákra támaszkodva bebizonyította, hogy a nem afrikai származású emberek DNS-ének 1-4%-a neander-völgyi eredetű és fényt derített a tumorok rendkívüli heterogenitására. A molekuláris evolúciókutatás sokak szerint aranykorát éli. Ehhez azonban, túl lépve az adatgyűjtésen, a rendelkezésre álló adatokat értelmezni képes módszereket kell kidolgoznia. Kutatásaink célja ilyen, különböző időskálákon zajló, a fajok többszázmillió éves diverzifikációjától az évtizedekben mérhető tumorkialakulásig terjedő evolúciós folyamatokat koherensen kezelő, teljes genomszekvenciákat értelmező modellek fejlesztése.

Az előadás helye: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. 213-as fizika előadó

Ideje: 14.00, várható időtartam 60 perc

2018/2019 évi szakköreink

Az alábbi szakkörökön külsős diákokat is örömmel látunk.

Tehetséggondozó szakkör

7. évfolyamosoknak: Csütörtök 14.00 129-es terem

8. évfolyamosoknak: Szerda 14.00 129-es terem

9. évfolyamosoknak: Szerda 15.00 129-es terem

10. évfolyamosoknak: Csütörtök 15.00 213-as terem

11. évfolyamosoknak: Hétfő 14.00 fizika labor

A téma iránt érdeklődőknek, vagy érettségizőknek ajánljuk Atomfizika szakkörünket, amit hétfőnként 15.00-kor a 213-as teremben tartunk.

Az elektronika iránt érdeklődőknek, gyakorlati Elektronika szakkört tartunk csütörtökönként 15.00-kor a fizika laborban, Geréb János öregdiákunk vezetésével. Itt a diákok maguk készítenek eszközöket, áramköröket. A szakkör kis létszámú, érdemes előre érdeklődni a még fennmaradt férőhelyeket illetően.

Minden szakkör esetében információ kérhető 210-1030/237-es telefonszámon, vagy fizika tanáraink honlapon megadott elérhetőségein.

A VILÁG ÉRDEKES

Az ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció Központ
“A világ érdekes” címmel online természettudományos versenyt hirdet
középiskolás diákok számára.
A pályázaton egyének, vagy max. háromfős diákcsoportok vehetnek részt.
Egy diák, vagy egy csoport több pályaművet is benyújthat.
A versenyben érdekes és aktuális természettudományos témákat kell feldolgozni poszter formájában, melyet elektronikus úton kell beküldeni.
A pályamű tartalmi követelményei:
Az alábbiakban javaslunk néhány témát, fizika, kémia, biológia, földrajz témacsoportokban. A pályamű ezek valamelyikét, vagy hasonló jellegű, a természettudományok aktuális fejleményeihez kapcsolódó saját választású témát dolgozzon fel, ismeretterjesztő céllal, célközönségnek saját iskolatársait tekintve.
Ez a feladat megköveteli a könyvekben, folyóiratokban és az interneten történő böngészést, utánajárást a témának, képek, videofilmek  megtekintését, és a talált szövegek önálló értelmezését. Nem fogadjuk el nyomtatott vagy netes cikkek közvetlen másolását vagy fordítását. Elvárjuk, hogy a pályázó több forrás önálló feldolgozása és megértése után saját szavaival fogalmazza meg az ismertetni kívánt jelenségről szóló mondanivalóját.
Az anyag tartalmazza a téma rövid ismertetését, a jelenséget bemutató jellemző fotókat (esetleg grafikonokat és táblázatokat), a téma tudományos és/vagy társadalmi fontosságának hangsúlyozását. A pályamű végén fel kell sorolni a felhasznált források pontos adatait (bibliográfiai adatok, illetve URL).
A pályamű formai követelményei:
A poszteren feltétlenül kerüljön feltüntetésre a cím, a szerző(k) neve és iskolája, az esetleges segítő tanár neve. A poszter készülhet fizikailag megvalósított, papír alapú, illetve elektronikus formátumban. Az első esetben A1-es vagy A2-es méretű kartonra vagy csomagolópapírra kerüljenek a szöveges illetve képes információk. A poszter tetszés szerinti egyéni grafikai kivitelben készülhet. Javasoljuk, hogy az elkészült posztert függesszék ki az iskolában vagy az osztályteremben. Kérjük, készítsék el a poszter fényképét olyan felbontással, amelyen az összes szöveg jól olvasható és a képek részletei is kivehetőek. Ezt a felvételt kell valamilyen képformátumban (jpg, png, bmp, gif, stb.) vagy pdf-vé átalakítva beküldeni. Elektronikus formában a poszterek MS PowerPoint, Corel Draw, Adobe Illustrator vagy más hasonló
szoftver segítségével készülhetnek. Ebben az esetben is valamilyen képformátumban (jpg, png, bmp, gif, stb.) vagy pdf-vé átalakítva kérjük a pályaművet beküldeni. (Nem fogadjuk el a szerkesztőprogramok saját fileformátumában beküldött anyagokat.)
Értékelési szempontok: A pályaműveket az ELTE TTK oktatói értékelik. Díjazzuk a poszter anyagának tudományos helyességét, a feldolgozás logikus és szemléletes voltát, az illusztrációk minőségét és odaillőségét, a grafikai megvalósítás színvonalát, a poszter ötletességét és külalakját.

Díjazás: az első három helyezett értékes ajándékutalványt kap.

Beküldési határidő: 2018. június 25. hétfő éjfél. A pályaműveket az alábbi címre kell beküldeni: avilagerdekes@ttk.elte.hu

Ajánlott feldolgozandó témák:
(nem kötelező ezek közül választani)
FIZIKA, CSILLAGÁSZAT
– A forró Univerzum utolsó szelfije. Milyen információk olvashatók ki a kozmikus háttérsugárzás eloszlásából?
– Robosztus hálózatok. Miben hasonlítanak a telekommunikációs, társadalmi és biokémiai hálózatok?
– A legvékonyabb és legerősebb anyag. Egyetlen atomréteg, de csodákra képes – a grafén érdekes fizikai tulajdonságai
– Vörös lidércek a felhők felett. Milyen fizikai folyamatok hozzák létre e nemrég felfedezett légköri fényjelenségeket?
– Az arany születése. Szupernova-robbanások vagy más csillagközi folyamatok hozták létre az arany atommagjait?
– A sötét anyag és az axionok. Hogyan magyarázhatják e feltételezett elemi részecskék az Univerzum hiányzó tömegét?
– A Standard Részecskefizikai Modell. Milyen “igazán” elemi részecskék alkotják a körülöttünk levő anyagot, és mi köti őket össze?
– Többcsatornás csillagászat. Milyen információk olvashatók ki az elektromágneses és gravitációs hullámok szimultán észleléséből?
– Fraktálok mindenütt. Hogyan bukkannak fel a törtdimenziós alakzatok a legkülönbözőbb fizikai jelenségek leírásában?
KÉMIA
– E001-től E999-ig, Milyen vegyszerek kerülnek az élelmiszerekbe?
– Befoltozható-e az ózonlyuk? Helyreáll-e a légköri ózonréteg? – Helyzetkép negyedszázaddal a freonok betiltása után
– Szén-kalickák. Gyógyszerek és más célzott vegyületek célbajuttatása fullerén molekulákba zárva
– 111 év műanyagokkal. A bakelit feltalálásától az óceánokat elárasztó  műanyagszemétig
BIOLÓGIA
– Elszigetelt evolúció. Hogyan ágazott el az élőlények fejlődése egyes szárazföldi területek elszigetelődése után?
– Konvergens evolúció. Hasonló szervek és hasonló élőlények egymástól független evolúciós eredettel
– A vízimajom-elmélet. Miért és hogyan alkalmazkodtak az ember majom ősei a tengeri vagy tavi környezethez?
– Méhek nélkül. Valóban eltűnnek-e a virágos növények a méhek kipusztulása után?
FÖLDRAJZ, KÖRNYEZETTUDOMÁNY
– Élet a Tűzgyűrűben. Emberek a Csendes-óceánt körülvevő vulkanikus övezet veszélyeztetett zónáiban
– Új utak Északon. A klímaváltozással hajózhatóvá válik az Északi Jeges-tenger
– Korallzátonyok és klímaváltozás. Túléli-e a korallzátonyok élővilága a tengerek melegedését?
– Panama-2. Miért van szükség új, a Közép-Amerikai-szorost átvágó csatornára?
– Szuperszónikus sebességgel a sztratoszférába. Milyen környezetszennyezési veszélyekkel jár a nagy magasságú szuperszónikus légiközlekedés?

Előadás a fizikában

Április 26-án csütörtökön Cynolter Gábor (ELTE) ad elő Részecskefizika és gravitáció címmel.

Az előadás témája: A részecskefizika egységes kvantumos elmélete rendkívül sikeresen írja le a kísérleteket a földi gyorsítókban. A következő nagy lépést a gravitációval való közös elmélet jelentené, de még keressük egyelőre a kvantumgravitáció végleges leírását. Hogyan lehet ennek ellenére mégis figyelembe venni a gravitáció hatását a részecskék kölcsönhatásaira, erre keressük a választ az előadás során.

Helye és ideje: 1082 Horváth Mihály tér 8., 213-as fizika előadó, április 26. 14.00. Az előadás várhatóan 45 perces, a végén van lehetőség kérdések feltételére.

Minden érdeklődő kollégát és diákot szeretettel várunk.

Előző előadásaink

 

Január 15-én Dr. Zarándy Ákos mutatja be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karát, az itt választható szakokat. Előadására elsősorban a természettudományos, és informatika érdeklődésű, ebben az irányban továbbtanulni szándékozó középiskolásokat várjuk.

Az előadás időpontja és helye: 2018. január 15. 14.00, 213-as terem

Iskolánkban november 8-án Horváth Ákos ad elő részecskefizika témakörben. Előadásának címe: Mi van a proton belsejében? Az előadásra várunk minden érdeklődő diákot, illetve tanár kollégát.

Az előadás helye: Horváth Mihály tér 8., 2. emelet 213-as fizika előadó

Ideje: 2017. november 8. 14.30

Az előadóval készült rövid interjú az ELTE TTK facebook oldalán olvashatjátó:

https://www.facebook.com/139419672888610/photos/a.139664032864174.30831.139419672888610/870694839761086/?type=3&theater

Tehetséggondozó szakkörök 2017/2018

7. évfolyamosoknak kedd 7. óra 129. terem

8. évfolyamosoknak péntek 8. óra 129. terem

9. évfolyamosoknak kedd 8. óra 213. terem

10. évfolyamosoknak hétfő 8. óra 129. terem

11.évfolyamosoknak szerda 7. óra 213. terem

12. évfolyamosoknak érettségi mérőszakkör, hétfő 8. óra, 213. terem. Itt a 2017 május-júniusi emelt szintű szóbeli érettségi méréseit mutatjuk be, végezhetik el a résztvevők.

Minden szakkörünkön örömmel várjuk az érdeklődőket, nem csak “Fazekasosokat”.

Kérdéseikkel keressék tanárainkat, akiknek elérhetőségeit a honlap alján találják.